703-835-2500
703-835-2500


Kính mời quí vị bấm qua trang "Hoa chia buồn" để chọn những kiểu hoa phúng điếu. Nếu quí vị muốn đặt làm các kiểu hoa they ý riêng của quí vị xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: 703-835-2500
 

Chúng tôi có hoa giá từ $85 trở lên

Ðể biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc qua số phone dưới đây
(703) 835-2500
 


Chia sẻ nỗi buồn phiền, sự đau đớn mất đi người thân yêu bằng lời nói trang trọng và tao nhã của hoa...

Tặng một nhành hoa thay lời yêu thương trước giờ phân ly tử biệt....Hoa chóng tàn như kiếp nhân sinh huyễn mộng.  Hợp rồi tan. Tan rồi hợp.  Người ra đi... nhưng lời yêu thương của hoa ấm áp ở cùng những người ở lại...mãi mãi và mãi mãi...

 

Heart : $450 (as picture), $350, $250

Orchid Florist giao hoa đến các nhà quàn Fairfax Memorial, National Memorial Park, Collins Funeral Home, v.v...

703-835-2500

Xin vui lòng để lại tin nhắn nếu điện thoại bận, chúng tôi sẽ gọi lại ngay..

703-835-2500
Deliver 7 days a week   Tiệm hoa Orchid Florist chân thành tri ân sự tín nhiệm của quý khách trong nhiều năm qua 

Fairfax Memorial, National Memorial Park, Collins Funeral Home,  Money and King, Rhine Hines, v.v...

Print | Sitemap
Kinh nghiệm, Uy tín trong Cộng đồng Mỹ, Việt vùng DC, Virginia, Maryland