703-835-2500
703-835-2500

Hoa chia buồn

Chúng tôi nhận làm và giao đến khắp nơi trên nước Mỹ (50 tiểu bang) những tràng hoa đặt trên quan tài và những vòng hoa chia buồn với hàng chữ “Thành Kính Phân Ưu” hay “Vô Cùng Thương Tiếc” bằng chữ Việt Nam.

We deliver nationwide 7 days a week

Chúng tôi có hoa giá từ $85 trở lên

Ðể biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc qua số phone dưới đây
(703) 835-2500

 

A1, $350

A2, $350

Orchid Florist 

A3, $350

A4, $350
 

A8, $275

A9, $250

A10 - $250

B1 - $240

B2, $225
 

B3, $200
 

B4, $200

B5, $200
 

B6, $250

 

C1-$175 (vàng)

C2- $175

 

C3-$175

C4, $150 (cam)

C11, $175

C12, $225

C13, $150

C14, $150

C15, $250

C16, $150
Tel: 703-835-2500

Print Print | Sitemap
Kinh nghiệm, Uy tín trong Cộng đồng Mỹ, Việt vùng DC, Virginia, Maryland