703-835-2500
703-835-2500
Đôi khi chúng tôi bắt buộc phải uyển chuyển trong việc chọn hoa và màu sắc vì các nhà bán sỉ không thể cung cấp cho chúng tôi hoàn toàn đầy đủ các loại hoa cần thiết để cắm những tràng hoa giống hệt như trên trang mạng (website). Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ đó chúng tôi luôn cố gắng làm những tràng hoa theo cùng kiểu mẫu, màu sắc tương tự hay tao nhã thẩm mỹ hơn và dùng loại hoa thay thế có giá trị tương đương hay cao hơn hoa trong kiểu quí vị lựa chọn.

Kính mong quí vị thông cảm cho. Xin đa tạ quí vị đã tín nhiệm chúng tôi trong nhiều năm qua. Trân trọng.
Print | Sitemap
Kinh nghiệm, Uy tín trong Cộng đồng Mỹ, Việt vùng DC, Virginia, Maryland